Agenda

Vakantie of géén lessen
Herfstvakantie 23 – 29 oktober
Geen Stijldansen 4 november
Kerstvakantie 24 december – 6 januari
Voorjaarsvakantie 19 februari – 26 februari
Géén lessen 10 maart – 17 maart

Een aantal lessen gaan wel door, deze krijgen een aparte e-mail.

“Goede vrijdag” wél les!!! 7 april
Pasenweekend géén les 10 april
Meivakantie 24 april t/m 7 mei
Hemelvaartsweekend
géén les
18  Mei
Pinksteren géén les 29 mei
Activiteiten
Halloween disco Groep 3 – 6 29 oktober
Sinterklaas disco Groep 1 – 4 26 November
Nieuwjaars borrel stijldansen 6 januari
Eindshow – theatershow 9 – 11 juni
Danskamp 9-11 September 2023
Laatste lessen 
Maandag 19 juni
Dinsdag 13 juni
Donderdag 22 juni
Vrijdag 23 juni
Zaterdag 17 juni